HEM HINDBORG DØLBY IDRÆTSFORENING
Rudemøllevej 3, Hem, 7800 Skive. tlf.:  97 53 13 00

Velkommen
HHDIF er en flerstrenget idrætsforening, som har en vigtig plads i lokalområdet. Hovedopgaven er at give gode idrætstilbud til områdets børn, unge og selvfølgelig også voksne. Vores idrætstilbud omfatter håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, badminton og volleyball.


 

Medlemslogin
Som betalende medlem kan du logge på her og se hvilke hold du er tilmeldt. Det er også her du retter din oplysninger: ny e-mail og mobil.nr.
Obs: som træner eller bestyrelsesmedlem skal du gå gennem www.conventus.dk 

Sponsoraftale med Spar Nord
Hem Hindborg Dølby IF har gennem mange år haft mange trofaste sponsorer, der bidrager til foreningens drift. Èn af disse sponsorer er Spar Nord Skive, der ud over et fast årligt sponsorbeløb, også giver et bidrag, såfremt man som medlem af idrætsforeningen afholder et møde omkring evt. bankskifte. Afholdelse af et møde giver kr. 500,- til idrætsforeningen, og der er yderligere kr. 500,-, hvis man bliver helkunde.
Overvejer man evt. at skifte bank, så kontakt Spar Nord Skive på tlf. 96 16 16 16 eller adelgade@sparnord.dk. Husk at henvise til sponsoraftalen.
Hilsen Hem Hindborg Dølby IF
Sponsorgruppen

Værdigrundlag
Bestyrelsen for Hem HDIF har udarbejdet et værdigrundlag, hvor vi har fundet 10 ord, sm vi mener, skal være nøgleord i det, som idrætsforeningen skal indeholde.
Glæde:
Sjov, engagement og leg.
Rummelighed:
Socialt ansvar, tillid, plads til børn, der afviger, plads til forskellighed.
Netværk:
Er ikke afhængig af geografi, vi kender hinanden, familie.
Tryghed:
Hænge sammen med tillid, det skal være trygt at gå ti enl idrætsgren, tryghed ved ledere.

Tillid:
Hænger sammen med tryghed, vigtigt at der er tillid til, at vi gør det rigtige.
Samarbejde:
Nødvendighed for at få tingene til at ske, demokrati.
Kvalitet:
Der skal være et vist niveau i det, vi udbyder, velovervejet.
Udvikling:
Forandringsparathed skal til for at løfte arbejdet, demokrati og beslutninger.
Information:
Udbrede kendskab til aktiviteter, hjemmeside.
Leg:
Noget af det vigtigste, leg hænger helt  sammen med idræt. 


HHDIF bestyrelsen

HHDIF udvalg

Formand
Katrine Olsen
Mobil: 41569975
E-mail. 
katrine-olesen@hotmail.com

Næstformand
Carsten Brunsgaard
Mobil: 22433700
E-mail: 

Carstenbrunsgaard@gmail.com

Kasserer
Malene Back Sevelsted
Mobil:23804474
E-mail. malenesevelsted@gmail.com

Sekretær
Lasse Poulsen                                    
Mobil: 22745200 

ljpoulsen72@gmail.com

Volleyball
Formand
Katrine Olsen
Mobil: 41569975
E-mail. 
katrine-olesen@hotmail.com

Badminton
Egon Mortensen
Mobil: 60297087
Tlf.:
jytteogegonm@gmail.com

Fodbold
John Graugaard 
Mobil: 30738288

hemfodbold@outlook.dk

Gymnastik
Helen Frederiksen
Mobil: 40847123
E-mail: sivall4@hotmail.com 

Tennis
Henrik Saugstrup
Tlf.: 97531319
Mobil: 22916513
E-mail: 
Hyrdevang8@yahoo.dk

Håndbold
Ulla Outzen
Mobil: 22356537

Ullaoutzen@live.dk

Fodboldudvalget
Formand 
John Graugaard 

30 73 82 88

hemfodbold@outlook.dk

Bo Nordleif 
61 61 10 52

bo@nordleif.dk

Jesper Langballe
23 47 24 44

jesper.langballe@danbolig.dk

Ib Damsgård
20 75 61 41
Ib.dams@gmail.com

Badmintonudvalget
Formand
Egon Mortensen
Mobil: 60297087
jytteogegonm@gmail.com

Tennisudvalget
Formand
Henrik Saugstrup
Tlf.
97 53 13 19
Mobil: 22 91 65 13
Hyrdevang8@yahoo.dk

Håndboldudvalget
Formand
Ulla Outzen
Mobil: 22356537

Ullaoutzen@live.dk

MieTrolle
Mobil: 20 71 30 07

Christensen_mie@hotmail.com

Malene Helsted
Mobil: 25364922
sallinggade@hotmail.com

 

 

Sidste opdatering 29-03-2024

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk