HEM HINDBORG DØLBY IDRÆTSFORENING
Rudemøllevej 3, Hem, 7800 Skive. tlf.:  97 53 13 00


Foreningshåndbog

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Deltagelse i div. møder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Bred information

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ansøgning om udendørs baner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Ansøgning om haltider

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddeling af nøgler/administration

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ansvarsområde – Formand:

 

 

 • Indkalde til bestyrelsesmøder samt udarbejde og udsende dagsorden til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 • Sørge for rettidig at indkalde til generalforsamling og udarbejde dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

 

 • Deltage i eksterne møder og generalforsamlinger, f.eks. DGI, SIS samt diverse møder m.v. i kommunale sammenhænge.

 

 • Sørge for at informere bredt/fordele information til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 

 • Ansøge om benyttelse af udendørs baner samt haltider.

 

 • Overordnet ansvarlig for uddeling af nøgler samt administration af disse.

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområder - Næstformand

 

 • Stedfortræder / beslutningstager i mangel af formand
 • Pressechef / annoncering af meddelelser
 • Planlægge / organisere bestyrelsesmøder.
 • Deltage i diverse møder / arrangementer

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområder – Sekretær

 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Tage referater til bestyrelsesmøder og generalforsamling og sende disse rundt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

Betale og bogføre bilag

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Udarbejde årsregnskab

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollere indbetalinger/ udarbejde restancelister

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

 

Søge berettigede tilskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotteri

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltage i bestyrelsesmøder

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområder - Kasserer

 • Der er kasserens opgave at betale og bogføre bilag
 • At udarbejde årsregnskab, som fremlægges i forbindelse med den årlige generalforsamling.
 • At kontrollere indbetalinger (kontingenter) og derfra udarbejde evt. restancelister.
 • At søge de berettigede tilskud som kan benyttes af foreningen.
 • At udarbejde lotteri "regnskabet".
 • At deltage i Foreningens bestyrelsesmøder

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde – Formand fodboldafdelingen.

 

 • Holdtilmelding
 • Tilmelde hold til JBU / DGI
 • Rekruttering af trænere
 • Sørge for at der træner til alle opstartede hold
 • Kontingent
 • Der skal sendes girokort ud til alle der deltager på et af afdelingens hold.
 • Budget
 • Der skal udarbejdes et budget, der forelægges og godkendes af den øvrige bestyrelse.
 • Redskaber og vedligeholdelse
 • Sørge for at der ved sæsonstart er bolde, veste og kegler nok til alle hold.
 • Net i alle mål er i orden.
 • Der er spilletrøjer til samtlige hold, hvis ikke så skal de ”bestilles” hos sponsorgruppen.
 • Ansætte en person til der kridter baner op til alle hjemmekampe.
 • Nøgler
 • Alle trænere og leder i afdelingen skal være udstyret med relevante nøgler, der skal udarbejdes en liste med navn på de udleverede nøgler.
 • Udvalg
 • Nedsætte og indkalde til møder i fodboldudvalget
 • Kampfordeling
 • Der skal findes en kampfordeler der har kontakten til JBU / DGI og fastlægger alle kampe.   
 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Deltage i de bestyrelsesmøder der bliver indkaldt til. Ved afbud skal der findes en afløser ellers meldes der afbud til formanden.
 • Opstart af sæson
 • Fastsætte træningstider til alle hold.
 • Sørge for at alle træner er ”klædt på til sæsonen” og bliver tilbudt træner kurser.
 • Der skal laves ”pædofilskemaer” over alle ungdomstræner.
 • Info.kiosk
 • Der skal når der forelægger en endelig kampplan, angives åbningstider til formanden for kioskudvalget.

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde – Formand gymnastikafdelingen.

 

 • Før sommerferien skal trænerne til den kommende sæson være fundet. Dette foregår i tæt samarbejde med udvalget.

 

 • 3 uger før opstart af sæson afholdes informationsmøde for kommende trænere. Her orienteres om praktiske forhold, sæson forløb og udvalg.

 

 • Være til stede på opstartsdagen for de enkelte hold. Kan erstattes af udvalgsmedlem.

 

 • Lave nøgleseddel, udlevere nøgler og indsamle dem igen efter sæson.

 

 • Ansvarlig for afholdelse af evalueringsmøde med trænere efter sæson og at efterfølgende tiltag sættes i værk.

 

 • Årligt lave budget for kommende sæson.

 

 • Løbende budgetansvar.

 

 • Opkræve kontingent ved at skrive girokort og udlevere dem til de enkelte trænere til uddeling.

 

 • Orientere om kurser og fordele kursusbudget mellem trænere efter behov og i samråd med udvalg.

 

 • Godkende redskabsindkøb. Evt. selv indkøbe.

 

 • I samarbejde med andre brugere løbende vedligeholdelse af redskaber.

 

 • Information til kiosk ang. Åbningstider ved arrangementer.

 

 • Ansvarlig for indkaldelse til udvalgsmøder samt løbende orientering til udvalg.

 

 • Deltage i bestyrelsesmøder.

 

 • I samarbejde med andre idrætsgrene, som benytter hallen i vintersæsonen fordele haltider internt.

 

 • Ansvarlig for årlige gymnastikopvisning.

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

1

Valg af udvalgsmedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2

Udvalgsmøde

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

3

Trænermøde

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

4

Udleveringer af nøgler

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5

Budget

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Holdtilmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7

Rekruttering af træner

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Fordeling af haltider

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

9

Indkøb af rekvisitter

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

10

Booking af hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

11

Info til kiosk

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

12

Afslutningsfest

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområder – Formand håndboldafdelingen.

 

 • Ad 1: Valg til håndboldudvalget.

 

 • Ad 2: Indkaldelse til håndboldudvalgsmøde.

 

 • Ad 3: Indkaldelse til trænermøde.

 

 • Ad 4: Udlevering af nøgler til Hallen og bolde.

 

 • Ad 5: Årligt budget laves til der første bestyrelsesmøde på året.

 

 • Ad 6: Tilmelding af hold til diverse turneringer enden sæson start.

 

 • Ad 7: Rekruttering af kvalificeret træner til alle hold.

 

 • Ad 8: Fordeling af haltider med de andre udvalg.

 

 • Ad 9: Genmengang af eksisterede rekvisitter og evt. køb af nye.

 

 • Ad 10: Booking af Hallen til kampe.

 

 • Ad 11: Informerer kiosk om træning/kamptider.

 

 • Ad 12: Planlægning af håndboldfest ved turneringeafslutninger for senior.

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

1

Salg af motionsbaner

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Træneransættelse

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3

Holdtilmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bold bestilling

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kontingent opkrævning/girokort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

6

Klubmesterskaber

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Budget

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde – Formand badmintonafdelingen

                                                                                                                                          

 • Sørge for at der er træner til sæsonopstart

 

 • Tilmelding af hold til turnering

 

 • Salg af motionsbaner

 

 • Bestille bolde til sæsonen

 

 • Sørge for at net er i orden

 

 • Udarbejde budget for den kommende sæson

 

 • Fordeling af hal tider

 

 • Opkrævning af kontingent

 

 • Udlevering af nøgler

 

 • Arrangere klubmesterskaber

 

 • Valg til badmintonudvalget

 

 • Indkalde til udvalgsmøder

 

 • Deltage i bestyrelsesmøder

 

 • Fordeling af hal tider (med de andre udvalg)

 

 • Informerer kiosken om træning og kamp tider

 

Nr.

Opgaver i årets løb  

jan

feb

marts

April

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

1

Bestil grus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Baner klargøres

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alm. vedligeholdelse

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

4

Vinter klargøring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde – Formand tennisafdelingen

 

 • Januar – Bestil grus.

 

 • April – Baner klargøres som følger:

      Mos fjernes, det løse lag skrabes bort, der rives og tromles. Linier strammes op, derefter nyt

      gruslag som vandes og tromles. Net opsættes efter ca. 8 dages vanding.

 

 • Sæsonen ud: Alm. vedligeholdelse.

 

 • Oktober – Vinter klargøring.

      Net nedtages. Luk for vandet. Pumpe afleveres hos Hem El-Service (HEA)


Sidste opdatering 29-03-2024

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk